JJZS logo 2V skladu z 29. in 30. členom Statuta Ju-jitsu zveze Slovenije izvršni odbor  RAZPISUJE KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA GENERALNEGA SEKRETARJJA/SEKRETARKO V JJZS. Rok za oddajo kandidatur je 22.12.2023.
 
Uvod  

Namen kandidacijskega postopke je zbiranje kandidatur za funkcijo generalnega sekretarja JJZS, ki se bo s 1.1.2024 izpraznila.

V razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
 
I. Razpisane funkcije, trajanje mandata in opis del in nalog
 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati za naslednje funkcije:

a) generalni sekretar (1). 

Mandat novoizvoljenega generalnega sekretarja traja do rednih volitev izvršnega odbora (izvršni odbor je bil izvoljen na redni skupščini 26.3.2022).
Opis del in nalog je razviden iz Statuta in drugih aktov, objavljenih na spletnih straneh zveze ter v priponki tega razpisa.   

Ju jitsu for Good logoV skladu z 29. in 30. členom Statuta Ju-jitsu zveze Slovenije Izvršni odbor  RAZPISUJE KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA ZAUPNIKA ŠPORTNIKOV (»safeguarding«). Rok za oddajo kandidatur je 22.12.2023.
 
Uvod  

Namen kandidacijskega postopke je zbiranje kandidatur za funkciji zaupnika športnikov JJZS, v skladu s priporočili Mednarodne ju-jitsu zveze (JJIF). Imenovana bosta dva kandidata – kandidat in kandidatka.

V razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
 
I. Razpisane funkcije, trajanje mandata in opis del in nalog
 
Na razpis se lahko prijavijo kandidati za naslednje funkcije (iščemo dva kandidata, M in Ž):  

a) Zaupnik športnikov (»safeguarding officer«).

Mandat zaupnika športnikov traja 4 (štiri) leta od imenovanja oziroma do zamenjave.
 
Opis del in nalog ter vloga zaupnika športnikov je  predstavljena na spletnih straneh zveze, www.ju-jitsu.si, v rubriki »Varen šport« --> http://ju-jitsu.si/index.php/safeguarding

Od kandidatov se pričakuje sposobnost pisnega in ustnega sporazumevanja v angleškem jeziku (zaradi sodelovanja z Mednarodno ju-jitsu zvezo) ter vsaj visoka strokovna izobrazba.

Funkcija člana izvršnega ali nadzornega odbora ni združljiva s funkcijo zaupnika športnikov.

Zagreb, 26.11.2023. Zadnji dan Evropskega članskega prvenstva v ju-jitsusu je odlične nastope slovenske reprezentance okronal še veteran Milan Borko z bronasto medaljo v svoji kategoriji (masters). Tekmovanje si je ogledalo in ga spodbujalo tudi lepo število slovenskih navijačev, družinskih članov, prijateljev in znancev. Čestitke za srčnost in pogum!

Foto: osebni arhiv Milan Borko.
Na fotografiji od leve: predsednik zveze Robert Perc, Milan Borko (JJK ADK Maribor), trener Karl Kelc.
EC ZG 2023 Milan Borko s predsednikom zveze in trenerjem

Zagreb, 26.11.2023. V Domu športov se je zaključilo evropsko člansko prvenstvo v ju-jitsuju, ki se je začelo v sredo z generalno skupščino. Več kot 380 prijavljenih tekmovalcev iz 27 držav se je pomerilo v ju-jitsu športnih borbah, duo sistemu in jiu-jitsu (ne-waza).

Rezultati:

Jedert Jevševar in Maruša Rus, duo sistem, 1. mesto
Maja Povšnar Drnovšek, jiu-jitsu do 63 kg, 1. mesto
Tim Toplak, borbe do 69 kg, 1. mesto
Nejc Hodnik, jiu-jitsu do 85 kg, 1. mesto
Valter Hudovernik, jiu-jitsu do 94 kg, 7. mesto
Julijan Zakonjšek, borbe do 85 kg, 7. mesto
Zala Kostanjšek, borbe do 63 kg, 7. mesto
Timotej Pokrajac, borbe do 77 kg, 13. mesto
Tit Verhovec, jiu-jitsu do 69 kg, 13. mesto
Domen Drnovšek, jiu-jitsu do 77 kg, 13. mesto

EC Zagreb 2023 zlate medaljeOdlični rezultati so prispevali tudi k odličnemu skupnemu seštevku: tretje mesto v disciplini jiu-jitsu in tretje mesto duo sistemu so bila ob seštevku medalj dovolj za skupno 3. mesto med 27. državami (prva je bila reprezentanca Nemčije, druga Izraela) ter tako prehiteli celo takšne velesile v tem športu, kot so francoska, švedska in nizozemska reprezentance.

Tekmovanje si je ogledalo in tekmovalke/tekmovalce spodbujalo tudi lepo število slovenskih navijačev, družinskih članov, prijateljev in znancev. Vsem hvala! Vsem nastopajočim, ki so se srčno borili in dostojno nosili reprezentančni dres, pa ISKRENE ČESTITKE!

Več o tekmovanju tudi na naši facebook strani.

https://siol.net/planet-tv/novosti/izjemen-uspeh-slovenskih-tekmovalcev-na-evropskem-prvenstvu-v-ju-jitsuju-620963
https://lokalno.svet24.si/2023/11/27/282435/zgodba/izjemen_uspeh_na_evropskem_prvenstvu_v_ju_jitsuju/
https://www.dnevnik.si/1043038153/sport/ostali-sporti/borilni-sporti/slovenski-tekmovalci-v-jujitsu-stirikratni-evropski-prvaki 
https://www.24ur.com/sport/borilni-sporti/slovenske-borke-in-borci-do-kar-stirih-naslovov-evropskih-prvakov-v-ju-jitsuju.html

 

Fotografije: JJZS in osebni arhivi tekmovalcev.

Ippon Finale tehnike 2.12.2023Društvo borilnih veščin  IPPON SEVNICA razpisuje 3. krog -  Finale SLOVENSKEGA POKALA JU-JITSU TEHNIK ZA OTROKE, ki bo v Športnem domu Sevnica, Prvomajska ulica 15 a, 8290 Sevnica, v soboto, 2.12.2023.

Začetek tekmovanja je predviden ob 9.00 uri (prihod ekip najkasneje do 8.30 ure).

ROK za prijave na priloženem obrazcu je 29.11.2023.

jjzs logoNa podlagi 2. člena Pravilnika o usposabljanju in licenciranju v ju-jitsu (17.12.2020) JJZS razpisuje Tečaj usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva druge stopnje »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU«. Tečaj bo trajal od 12.11.2023 do 28.2.2024.

Predvideni urnik in vsebine:

Tema

št ur

Datum

Kraj

Dogodek

Število izvedenih ur *

Sodniška pravila 2

8

12. 11. 2023

Kočevje **

Tekmovanje

8

Tehnike v Ju-jitsu

20

18. 11. 2023

Tacen ali Globoko

Seminar

8

Organizacija in vodenje tekmovanja

8

2. 12. 2023

Sevnica ***

Tekmovanje

8

Načrtovanje in izvedba vadbe

15

9. 12. 2023

Ljubljana

Seminar

4 ****

Letni načrt vadbe

5

Ljubljana

Seminar

5 ****

Telesna priprava

6

16. 12. 2023

Ljubljana

Seminar

2

Taktika v športni borbi

12

Ljubljana

Seminar

6

Športna prehrana 2

2

13. 1. 2024

Ljubljana

Seminar

2

Splošno o Ju-jitsu

4

Ljubljana

Seminar

4

SKUPAJ

80

       

* tečajniki bodo morali izvesti vsebine do predpisanega obsega ur s praktičnim delom v klubih, seminarsko nalogo ali podobno obliko sodelovanja.
** aktivno sojenje na tekmovanju v prikazu tehnik.
*** aktivno sodelovanje in pomoč pri organizaciji tekmovanja (naloge določi nosilec vsebin v sodelovanju z organizatorjem).
**** del vsebin se izvede v obliki izdelave in predstavitve seminarske naloge na vsebino (po predhodnem soglasju nosilca vsebin).

Pogoji za pristop k usposabljanju:

Na tečaj usposabljanja se lahko prijavi kandidat, ki je uspešno zaključil program obveznih vsebin in izpolnjuje splošne iz 12. in 13. člena pravilnika.

V program usposabljanja za pridobitev strokovnega naziva druge stopnje »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU« se lahko vključijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  1. pridobljena stopnja usposobljenosti "Strokovni delavec 1, športno treniranje, JU-JITSU",
  2. vsaj eno leto športno pedagoških izkušenj,
  3. prvi (1.) dan (črni pas).

Pogoj za pristop k izpitnim obveznostim je vsaj 80% prisotnost na obveznem delu ter vsaj 80% prisotnost na posebnih vsebinah. Pogoj za dokončanje usposabljanja je opravljen izpit, ki je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela,

Program usposabljanja za naziv »Strokovni delavec 2, športno treniranje, JU-JITSU« obsega obvezne in posebne vsebine v obsegu 100 ur. Obvezne vsebine programa usposabljanja (20 ur) so določene v pravilniku ministrstva, pristojnega za šport, ki ureja usposabljanje strokovnih delavcev v športu. Posebne vsebine (80 ur) določi JJZS, skladno z določbami omenjenega pravilnika.

Kandidati za tečaj 2. stopnje morajo do konca tečaja priložiti potrdilo o opravljenem splošnem delu usposabljanja (20 ur) pri fakulteti za šport ali drugemu pooblaščenemu izvajalcu. Komisija lahko rok na prošnjo kandidata podaljša. Vpis v ŠPAK in diploma o strokovni usposobljenosti se izda po uspešno zaključenih obveznostih programa.

ROK ZA PRIJAVE 10.11.2023. Obrazec prijave je v Prilogi 3 pravilnika (spletna stran JJZS, rubrika Dokumenti). Prijave pošljite Komisiji za usposabljanje in licenciranje, na e-poštni naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kamor lahko naslovite tudi vprašanja, vezana na veljavnost stopnje usposobljenosti.

Na prvi in drugi izvedbi usposabljanja bodo še enkrat predstavljena pravila usposabljanja. Zavedajoč se dejstva, da imajo strokovni delavci obveznosti doma in v tujini, bodo glede na potrebe v začetku leta 2024 razpisani dodatni termini za vsebine, kjer bo ugotovljeno, da jih ni bilo mogoče izvesti v pričakovanem obsegu v letu 2023.

jjzs logoV skladu z letnim koledarjem in na podlagi 2. odstavka Pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v ju-jitsu (12.12.2020) JJZS razpisuje tečaj licenciranja za 1. in 2. stopnjo strokovne usposobljenosti, ki bo izveden 9.12.2023 v Ljubljani.

Vsebine na predmetniku (skupaj 9 ur):

  1. Načrtovanje in izvedba vadbe.
  2. Letni načrt vadbe.

V sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zveze (OKS-ZŠZ), Slovensko olimpijsko Akademijo, Evropskim fair play gibanjem (EFPM) in drugimi organi in organizacijami program strokovnega izpopolnjevanja zajema tudi vsebine športnega fair-playa, etike in integritete v športu, preprečevanja prirejanja rezultatov, preprečevanje diskriminacije in rasizma ter zaščito športnikov pred nadlegovanjem in zlorabami. Omenjene vsebine bodo izvedene v dogovoru z nosilcem usposabljanja.

Oblika izvedbe: predavanja v živo ali na daljavo (obliko in način določi nosilec predmeta).

Pogoji za pristop k licenciranju:

  1. Pridobljena strokovna usposobljenost za 1. ali 2. stopnjo v ju-jitsu.
  2. Predloženo veljavno potrdilo o uspešno zaključenem anti-doping izobraževanju na spletni platformi ADEL (vstop je mogoč na spletni strani slovenske protidopinške organizacije SLOADO, sloado.si, izberete tečaj za trenerje vrhunskih športnikov, namenjen trenerjem vseh kategorij športnikov).

Pogoji za izdajo potrdila o uspešno opravljenem licenciranju:

  1. Aktivna udeležba v obsegu predpisanega programa.
  2. Plačilo tečaja (po prejetem predračunu ali računu) po veljavnem ceniku JJZS.

Licenca začne veljati s prvim dnem naslednjega meseca po opravljenem strokovnem izpopolnjevanju in velja 2 leti.  

Prijave za licenciranje pošljite Komisiji za usposabljanje in licenciranje, na e-poštni naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kamor lahko naslovite tudi vprašanja, vezana na veljavnost licence oziroma stopnjo usposobljenosti.

ROK za prijave je 18.11.2023.

Zavedajoč se dejstva, da imajo strokovni delavci obveznosti doma in v tujini, bodo glede na potrebe in izkazan interes razpisani dodatni termini licenciranja oziroma bo komisija razpisala dodatne vsebine, ki se bodo upoštevale za izvedbo licenciranja.

Riyadh, Saudska Arabija, 24.10.2023. V glavnem mestu Saudske Arabije med 20. in 30. oktobrom potekajo Svetovne igre borilnih športov – »World Combat Games«. Igre, ki potekajo pod okriljem organizacije SportAccord. Igre so mednarodni več športni festival, ki združuje starodavno tradicijo, razburljiva tekmovanja in športne predstavitve v šestnajstih borilnih športih in borilnih veščinah. Igre bogati še bogat spremljajoči program športnih demonstracij in izobraževalnih konferenc.

Peti dan iger (24.10.2023) je bil med drugimi namenjen ju-jitsu. Med drugimi sta nastopili članici slovenske reprezentance v ju-jitsu duo sistemu (prikazne tehnike) Maruša Rus in Jedert (Jerca) Jevševar (obe iz Društva borilnih veščin Katana Globoko), ki ju je spremljal trener in selektor Jure Žabjek. Udeležba na svetovnih igrah borilnih šport je bila podrejena predhodnemu kvalifikacijskemu ciklu, število tekmovalcev pa omejeno. Maruša in Jedert sta suvereno premagali prav vso svetovno elito in na koncu osvojili zlato medaljo.

Na pohodu proti najvišjim stopničkam sta proti paru iz Tajske sta zmagali 63:55, pri Špankama 64:57, proti Nemkama 67:66, na koncu pa zmagali še proti Avstrijkama 69:65 in si tako pridobili dovolj točk za nedvoumno in očitno zmago in zlato medaljo. Medalje ima še poseben lesk, saj nismo dvomili v pripravljenost tekmovalk in trenerja, so bili pa dnevi tik pred odhodom in prihod zaradi organizacijskih in logističnih težav organizatorja polni izzivov in precej stresni. Ekipa je to preskočila, strnila vrsto in odlično opravila svoje poslanstvo. Iskrene čestitke.

Zlati Maruša in Jerca na Combat Games 2023Foto Jure Žabjek: na levi Maruša in Jerca o prihodu iz zmagovalnih stopničk; na desni pa skupaj s trenerjem Juretom.

Tehnike in borbe Kocevje 12.11.2023Športni klub SIBOR razpisuje Državno prvenstvo v prikazovanju tehnik za otroke do 16 let in turnir v ju-jitsu borbah od U14 do članske kategorije, ki bo v nedeljo, 12.11.2023, v Športnem domu Gaj-FIS Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje. Uradni začetek tekmovanja je ob 9.00 uri, pričakovan prihod ekip najkasneje do 8.30 ure. ROK ZA PRIJAVE je 8.11.2023.

Tekmovanje je bilo predvideno v soboto, 11.11.2023, vendar je zaradi zasedenosti telovadnice na prošnjo organizatorja prestavljeno na nedeljo. IO JJZS je spremembo potrdil s sklepom. Članicam je bil razpis poslan po e-pošti 14.10.2023.

Sarajevo, 14.10.2023. Finale ekipne Jadranske Ju-jitsu lige za leto 2023.

V rednem delu je nastopilo devet klubov iz šestih držav – Slovenije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Bolgarije in Makedonije. Na finalnem turnirju so v polfinalu moške kategorije nastopile ekipe Minotaur Banja Luka, Slavija Istočno Sarajevo, Loznica iz Loznice in JJK ADK iz Maribora. JJK ADK Maribor je proti Slaviji izgubil z rezultatom 5:2, ekipa Minotaur je premagala ekipo Loznice. V finalu je bila boljša ekipa Minotaur z rezultatom 4:3 in osvojila Ligo 2023. 

Prvič od obstoja Jadranske lige so nastopile tudi ženske ekipe. Nastopile so ekipe; Jahorina iz Pal, Slavija iz Istočnega Sarajeva in mešana ekipa JJK ADK Maribor - KBV Fudoshin. Vse tri ekipe so dosegle po eno ekipno zmago, zmagala je ekipa Slavije z več osvojenimi zmagami posameznic. Ekipa JJK ADK Maribor - KBV Fudoshin je osvojila končno drugo mesto.

Ekipa JJK ADK Maribor – moški: Roki Kikec, Filip Žavcer, Peter Golob, Maks Gorjup Zupančič, Tristan Zemljič in Žan Sedevčič

Ekipa JJK ADK Maribor - KBV Fudoshin – ženske: Lara Žižek, Alin Kokol, Selina Soufi, Zala Kostanjšek in Špela Cizej

Jadranska liga v ju-jitsu je že vrsto let edina delujoča liga v ju-jitsu v evropskem prostoru. Čestitke za dosežen rezultat!

Jadranska liga 2023 SLO ekipe

 

Skupinska slika Jadranska liga 2023

Razpis tehnike NINJA 21.10.2023Športno društvo Ninja Črnomelj razpisuje Tekmovanje v prikazovanju tehnik za otroke do 16 let za Pokal Slovenije (in hkrati tradicionalni Memorialni turnir Mirka Berkopca), ki bo v soboto, 21.10.2023, v športni dvorani OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Ulica Otona Zupančiča 8, 8340 Črnomelj. Uradni začetek tekmovanje je predviden ob 10.00 uri, organizator pa pričakuje prijave do 19.10.2023.

Tekmovanje je bilo sprva predvideno za 28.10.2023, a je bilo na prošnjo organizatorja zaradi zasedenosti dvorane prestavljeno na 21.10.2023. IO JZS je spremembo potrdil s sklepom. Članice so bile o razpisu obveščene po e-pošti 10.10.2023.