Pravico do dela v športu ima skladno z Zakonom o športu (ZŠpo-1) izključno tisti športni delavec, ki je ustrezno izobražen ali strokovno usposobljen ter vpisan v Razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.
 
Predmetni zakon opredeljuje tudi javnoveljavne študijske programe in programe usposabljanja ter organizacije, ki jih je država pooblastila kot predlagatelje in nosilce programov. Vsak posameznik, ki je ustrezno izobražen ali usposobljen, svojo strokovnost in pravico do dela dokazuje z odločbo, ki jo pridobi na podlagi vpisa v Razvid strokovnih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 
Aktualni Zakon o športu (ZŠpo-1), sprejet junija 2017 (Uradni list RS, št. 29 z dne 9. 6. 2017), je na področju usposabljanja v športu prinesel številne novosti. V zvezi s tem se med zainteresiranimi posamezniki, ki želijo opravljati strokovno delo v športu, pojavlja nemalo vprašanj. Zato smo preko najpogosteje zastavljeni vprašanj in odgovorov pripravili nekaj dodatni pojasnil, ki bi vas v zvezi s tem utegnila zanimati.

Odgovore in vprašanja najdete na povezavi na spletno podstran OKS.