Vse članice ponovno obveščamo, da je redna volilna seja skupščine 27.3.2018 ob 17:30 uri v prostorih M hotela, na naslovu Derčeva ulica 4, Ljubljana. Vso gradivo je dostopno na Dropbox povezavi.

21.3.2018 se je iztekel rok za oddajo kandidature za mesta v organih JJZS. V skladu z razpisom bo 22.3.2018 ob 13 uri v prostorih na sedežu zveze, Celovška 172, Ljubljana, javno odpiranje prispelih kandidatur. Po odpiranju bo sekretar gradivu dodal zapisnik o odpiranju s seznamom kandidatur.